Organisation

Världscupen (VC) och dess deltävlingar ägs av Internationella Skidförbundet (FIS). FIS medlemmar är de nationella Skidförbunden, tex Svenska Skidförbundet (SSF). Det är FIS som utser vilka länder som skall få arrangera WC-tävlingar. Länderna utser sedan arrangörer av tävlingarna. SSF har sedan många år utsett Svenska Skidspelen som arrangör för WC tävlingarna i Falun. Svenska Skidspelen AB ägdes till 100% av Föreningen Svenska Skidspelen (FSS) mellan 1995 – dec 2015 . Efter 2015-12-22 är det tre delägare som ansvarar för Svenska Skidspelen AB, Svenska Skidförbundet 51 %, Föreningen Svenska Skidspelen 40 % och Falu Kommun 9% .
Föreningen Svenska Skidspelen består av 12 skidklubbar från Falun och Borlänge kommun: det är Falu IK, Korsnäs IF, OK Kåre, Sågmyra SK, Envikens IF, Bjursås SK, Sundborn GoIF, Grycksbo IF, Dalregementets IF, Holmens IF, FalunBorlänge SK och Domnarvets GoIF. Svenska Skidspelens arrangemang är en viktigt inkomst till klubbarnas barn och ungdomsverksamhet.

Svenska Skidspelen utser en Organisationskommitté (OC) som får i uppdrag att planera och genomföra tävlingarna. OC´s arbete leds av verkställandedirektör(VD). I OC sitter sektionsansvariga för de olika sektionerna som beskrivs nedan. VD avrapporterar sitt och OC´s arbete till styrelsen för Svenska Skidspelen. Organisationen är uppdelad i 6 sektioner samt undergrupper med olika ansvar där alla arbetar ideellt.
Här följer nu en kort beskrivning av de olika sektionernas huvudsakliga arbetsuppgifter:

ATTACHÉ & TRANSPORT SEKTIONEN

ATTACHÉ

Attaché har ansvar för att ge bästa tänkbara service till de deltagande nationerna under deras vistelse och genomförande av Svenska Skidspelen. Basen utgörs av en attaché central som finns på det hotell där de flesta tävlande bor. På attachécentralen finns telefon, fax, dator med Internet, kopieringsmaskin, startlistor, resultatlistor och väderinformation. Här får nationerna hjälp med allt mellan himmel och jord, ett värdskap för våra team. Varje nation har en eller flera attachéer som hjälper till att tolka vid lagledarmöten, presskonferenser och eventuella dopingkontroller.
Attachécentralen håller öppet under hela nationens vistelse och är bemannad ca 15 timmar om dagen. Öppettiderna brukar vara mellan 08.00 – 22.00.

TRANSPORT

Transport består av ca 25 chaufförer , kvinnor och män i blandade åldrar.Arbetet består av att skjutsa tävlande, ledare, skidor och bagage till och från flyg, färjor och andra destinationer, och så naturligtvis till och från skidstadion och vallabodarna. Allt detta sker med bilar, minibussar och inhyrda stora bussar.
Transportcentralen finns bredvid Attachécentralen och är bemannat större delen av dygnet. Under den vecka som de jobbar har de enormt med körningar.

KRINGARRANGEMANG /CEREMONI SEKTIONEN

Medarbetarnas ansvar inom Svenska Skidspelen är invigning, prisceremonier och priser, samarbete med producent/speaker, övriga kringarrangemang så som snowkidz, kulturaktivteter m.m.

Prisceremonier

Bemanning  och ansvarar på uppdrag av FIS . Falujungfru har varit en tradition att använda till våra prisutdelningar. Ansvarig deltar på FIS möten med arenaproduktion och TV.

Invigning

Bemanning  och ansvarar för den officiella delen samt extra program. FSS har som tradition att dela ut årets guldskidor i samband med invigning.

Snowkidz /Buboland

Bemanning till  barn aktiviteter med Bubo och skidlek. Både i backhoppning, längd, skicross, stjärtlapp
Försäljning i Buboland. Bemannar stora Bubodräkterna.

ARENA SEKTIONEN

Arenasektionen svarar för att bevaka arenan och publikens intressen, samt åtagande mot FIS Marketing och TV. Sektionen bemannas av drygt 150 funktionärer beroende på antalet tävlingsdagar. Sektionen omfattar följande funktioner

Entré

Bemanning av entréplatser vid stora entrén, ishockeyhallen. Entrékiosker på plats samt scanning vid entréer.

Försäljning

av varor och souvenirer så att publiken får det som efterfrågas av lättare förtäring och skidspelssouvenirer.

Banderoll och skyltgruppen

för uppsättning och nedtagning av banderoll reklam samt skyltar runt banan, i publikområdet och stadion.

Publikservice

Bemannar och ger service samt information till vår publik. De finns på en fast position vid entrén men har även publikvärdar med hänvisning till olika publikvägar in i terrängen runt banan. De tar även hand om borttappat.

VIP-gästservice

Bemannar och ger service samt information till våra studiegrupper , sponsorgrupper samt Behind the scene guidning till de föranmälda grupperna. De finns även på VIP läktarena samt vid VIP tältet.

Arena produktionen

Arenaproducenten ansvarar för samverkan mellan ljud, musik, inslag och bilder till storbildskärmen. Samverkar nära med Mediatec och dess produktion.
Arenaproducenten ansvarar för en speakergrupp som ger tävlingsinfo och publikunderhållning. Här ska även produktionen mellan tävlingarna hanteras. Arenaproduktionen ska ge vår publik, tävlande det där extra, känslan av fest och nyttig info. Underhållning , Program innan, under och efter tävling.

TV-support

Med specifikt ansvar för TV-support. Hit kan SVT och utländska TV-bolag vända sig för att få hjälp med alla slags frågor; stora som små, tekniska eller praktiska. En huvuduppgift är att se till att TV-plattformar finns utplacerade längs banan på de platser som TV-producenten önskar. Under uppbyggnadsskedet gäller det även att bistå med kabeldragningar av alla de slag.

Reklam, affischering

Affischering inom och utom kommunen för att marknadsföra tävlingarna och locka en så stor publik som möjligt.
Hemsidan, annonsering mm i samarbete med reklambyrå.

Utställare

Ansvar mot sponsorer och utställarområdet. Service runt placering, tekniskt behov mm.

STÖD SEKTIONEN

Stödsektionen svarar för att lämna stöd till övriga sektioner, tävlande, funktionärer och publik. Sektionen bemannas av drygt 200 funktionärer beroende på antalet tävlingsdagar. Sektionen omfattar följande funktioner:

Trafik och parkering

Innebär ledning av trafik till, från och omkring Lugnetområdet samt parkeringsplatser.
Parkeringsgruppen ansvarar för betalningen på parkeringsytor

Check-point och bevakning

Vilket innebär bevakning av nationalarenan under tävlingsdagarna, samt bemanning av samtliga checkpoint positioner i ytter och inre områden. Check-Point värdarna bemannar och hanterar de behöriga med olika ackrediteringskort samt hur publiken kommer in till olika positioner runt stadion.

Teknik

Frivilliga Radioorganisationen i Falun (FRO Falun) har i mer än 30 år svarat för att det tekniska stödet till Svenska Skidspelen har fungerat. Det innebär att koppla upp, bevaka och betjäna trådförbindelser från mellantids- och förvarningspositioner till tidtagningsrum och SVT koordinatorer. Ansvar för att de olika sektionerna har samband inom sin sektion och till tävlingsledaren på radio, tråd och mobiltelefon. Ansvar för utbyggnad av interna telefon- och datanät på stadionområdet och till media- och attachéplatser i Falun. Även stöd med installation av TV och monitorer vid behov, som ser till att datorer och kopiatorer är funktionsdugliga. Luft och snötemperatur tas också enligt bestämmelser, och rapporteras det till de tävlande. Nära samverkan med kommunens IT koordinator och tidtagningsgruppen.

Flagghissning

Innebär att varje nation skall representeras av egen nationsflagga. I övrigt sponsorsflaggor, FIS, SSF, Svenska Skidspelens och klubbarnas samt svenska flaggor.

Renhållning

Bemannar och samverkan med Falu Kommun och FEV för att iordningställa och sköta toalettvagnar, sopcontainers och sopställ så att tävlingsarenan är snygg och prydlig.

Utspisning

av funktionärer som arbetat 6 timmar och längre. Maten serveras endast mot inlämnande av matbiljett som erhållits av sektionsansvarig.

Sjukvårdsberedskap

enligt FIS gällande regler, samt möjlighet att ge åskådare sjukvårdshjälp.
Tävlingsläkaren finns vid ledningsplats Teknikhuset, en sjvgrupp svarar för tävlingsbanan vid Mördarbacken och en sjvgrupp är stationerad på backstadion. Ambulans vid stadion.

MEDIESEKTIONEN

Målet med Mediesektionens verksamhet är att erbjuda medierepresentanter bästa möjliga service före, under och efter Svenska Skidspelen. Mycket av Mediesektionens arbete sker innan Skidspelen, allt för att våra gäster smidigt ska kunna utföra sitt arbete. Inför tävlingarna planerar och ställer vi i ordning mediacentret samt ser till att fotoläktaren byggs upp i målområdet. Vi har även kontakt med Infront Italy, som äger TV-rättigheterna, för att få all info gällande behov av kommentatorshytter , mixed zon positioner. Ansvar för press konferenser samt service.

Nytt från säsongen 2015/2016 är att vi iordningställer ett mediacentret i Skidförbundets hus, fd idrottsmuseet. Sporthall.  Uppemot 100 arbetsplatser kommer att beredas för press, etermedia och fotografer. Här hämtas även  ackrediteringar och p-lappar  ut .
Mediesektionen består av ett 30-tal volontärer, där flera har medverkat sedan VM 1993. Inför och under tävlingsdagarna är mediacentret bemannat med pressvärdar som ansvarar för information, resultatservice och svara på tekniska spörsmål. I Mediacentret finns ett bemannat café som erbjuder enklare förtäring, dryck och frukt. Pressvärdar förser även radio- och TV-bolagens medarbetare i kommentatorshytterna med resultatservice och fika. I målområdets mixade zon finns pressvärdar som ser till att samarbetet mellan de olika nationernas medieansvariga och media fungerar bra, samt följer de aktiva till presskonferenserna. Mediesektionen förbereder och ansvarar för presskonferenserna och publicerar efteråt en svensk och engelsk sammanfattning på Skidspelens hemsida. De ansvarar även för kommunikationen med att  uppdatera genom verktygen Twitter, Instagram, Facebook och bloggen på Skidspelens hemsida.

Omkring 200 medierepresentanter arbetar varje år under Skidspelen, varav en tredjedel är utländsk media. Vi förser även nyhetsbyråer och TV/radiobolag som inte är på plats med resultat och annan information.

SPORTSEKTIONEN-LÄNGD

Längd ansvarar för den tävlingstekniska delen av arrangemanget. Sektionen är i sin tur uppdelad i ansvarsområden:

Tävlingsexpeditionen

Ansvarar för att de slutliga anmälningarna samlas in och att startlistor görs enligt FIS regler. Att lagledarmöten och jurymöten hålls och protokollförs samt att startlistor, resultatlistor och protokoll distribueras ut till nationerna.

Tidtagning

Ser till att det tas tider på alla tävlande och att startlistor distribueras ut till media, tävlingsexp. och på internet.

Stadion

Ansvarar för att bygga upp hela stadionområdet med start, mål, varvning, depåer och växlingsområde. Under själva tävlingen svarar stadion för skidmärkning, tidtagningschip-montering, startprocedurer, målprocedurer.

Banor

Ser till att alla tävlingsbanor och uppvärmningsspår är preparerade, avspärrade och uppmärkta. Under tävlingen ansvarar bangruppen för föråkare, stil och regel-kontrollanter och säkerheten efter tävlingsbanan.

Teamservice/Nationsbyn

Ansvarar för att planera för och sköta de vallningsutrymmen som alla nationer disponerar. Här är det dygnetruntservice, för att allt skall fungera för de som jobbar dag och natt med de aktivas skidor.

Antidoping

Arbetar på uppdrag av FIS och är ledsagare till kontroller samt upprättar lokal för testerna. Antidoping gruppen bistår det internationella dopingarbetet.