Organisationskommitén

ORGANISATIONSKOMMITÉ

VD och OC Manager Jimmy Birklin
Administrative Director  Linn Grälls
Längdsektions ansvarig tävlingsledare Tomas Jons bitr. Per Lindberg
Banchef Tobias Jönsson
Teamservice ansvarig vakkant
Stadion ansvarig Erik Fagerberg / Håkan Syrjä
Mediasektions ansvarig vakkant
Stödsektionens ansvarig Niklas Axelsson
Arenasektionens ansvarig  vakkant
Kringarrangemangsektions ansvarig Niclas Johanson
Attachésektionsansvarig vakkant
Transportsektionens ansvariga Mats Ericsson / Anna Zetterström
TV-support  ansvarig Ulf Mååg
Teknik och komradioansvárig Ulf Malmgren

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Tävlingsexpeditions ansvariga Peo Lindén
Tävlingssekretariat Mats Andersson
Tidtagnings ansvarig Tomas Lindström
Prisceremonier Magdalena Staffas
Arena- FIS Marketing kontaktperson Andreas Lindberg
Trafik Kjell Nyman och Mathias Westin

Arena speaker  ??
Arena producent ??
Nationalarena Lugnets ansvarig  Thomas Andersson, Falu Kommun
Logi hantering Ulrika Back Eriksson, Visit Södra Dalarna
Partner/Sponsorförsäljning Janne Svedin, Beyond Skiing

SVENSKA SKIDSPELEN AB STYRELSE 2016-2017

Ordförande Svenska Skidförbundet Göran Nilsson
Ledamot Föreningen Svenska Skidspelen Lotta Jansson
Ledamot Föreningen Svenska Skidspelen Lasse Strand
Ledamot Falu kommun Dan Nygren
Ledamot Svenska Skidförbundet Johan Sares
Ledamot Svenska Skidförbundet Tommy Höglund
Suppleant Föreningen Svenska Skidspelen Dan Westerberg tillika ordförande i Svenska Skidspelsföreningen
Suppleant Svenska Skidförbundet Johan Gräfnings
Suppleant Falu kommun

VD Jimmy Birklin