Barnens PRESSKONFERENS

Välbesökt kick-off

Ett hundratal personer träffades på måndagen för en stor kick-off- och informationsdag inför vinterns arbete med skid-VM i Falun 2015. Det blev en intensiv dag där kommunrepresentanter och personer som på olika sätt kommer att arbeta med skid-VM, träffades för att få en uppdatering av hur det går med förberedelsearbetet. Det blev också ett tillfälle när de närvarande kunde inspirera varandra i det kommande VM-arbetet. På förmiddagen riktades informationen till representanter från Dalarnas kommuner. En poäng i sammanhanget är att nästan alla 15 kommunerna i länet var representerade vilket visar att detta är ett evenemang som engagerar hela regionen. Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande i Leksand, menar att ett skid-VM i Falun också får flera positiva effekter för Leksand. – Vi är en bra evenemangskommun. Därför har det varit naturligt för oss att se hur vi kan dra nytta av skid-VM. Tänk om vi kan skapa ett evenemang

i Tegera Arena som har VM-känsla, sa Ulrika. Riksdagsman Peter Hultqvist, som var närvarande i egenskap av representant för Borlänge kommun, var positivt till det han fick höra: – Det är bra om kommunerna i regionen jobbar gemensamt och tillsammans kan göra något positivt av detta. Därför är jag i grunden positivt inställd till ett skid-VM i Falun. På eftermiddagen bestod åhörarna av personer som på olika sätt kommer att bli engagerade i VM-arbetet. Då var det bland annat varje ”områdesansvarig” som gav information som ”sitt” arbetsområde. Det var fördrag som togs emot mycket positivt av åhörarna. Text: Anders HanssonEtt hundratal personer träffades på måndagen för en stor kick-off- och informationsdag inför vinterns arbete med skid-VM i Falun 2015. Det blev en intensiv dag där kommunrepresentanter och personer som på olika sätt kommer att arbeta med skid-VM, träffades för att få en uppdatering av hur det går med förberedelsearbetet. Det blev också ett tillfälle när de närvarande kunde inspirera varandra i det kommande VM-arbetet. På förmiddagen riktades informationen till representanter från Dalarnas kommuner. En poäng i sammanhanget är att nästan alla 15 kommunerna i länet var representerade vilket visar att detta är ett evenemang som engagerar hela regionen. Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande i Leksand, menar att ett skid-VM i Falun också får flera positiva effekter för Leksand. – Vi är en bra evenemangskommun. Därför har det varit naturligt för oss att se hur vi kan dra nytta av skid-VM. Tänk om vi kan skapa ett evenemang

i Tegera Arena som har VM-känsla, sa Ulrika. Riksdagsman Peter Hultqvist, som var närvarande i egenskap av representant för Borlänge kommun, var positivt till det han fick höra: – Det är bra om kommunerna i regionen jobbar gemensamt och tillsammans kan göra något positivt av detta. Därför är jag i grunden positivt inställd till ett skid-VM i Falun. På eftermiddagen bestod åhörarna av personer som på olika sätt kommer att bli engagerade i VM-arbetet. Då var det bland annat varje ”områdesansvarig” som gav information som ”sitt” arbetsområde. Det var fördrag som togs emot mycket positivt av åhörarna. Text: Anders Hansson

Arkiv