Barnens PRESSKONFERENS

Många entreprenörer igång på Lugnet – och det går enligt tidsplanen

Nu är det intensivt och trångt på Lugnets riksskidstadion i Falun.
Renoveringen och ombyggnaden av hoppbackarna är i full gång. Bara 200 meter längre bort byggs den nya hästskon som ska sätta sin prägel på längdskidstadion. Och inne i skogen pågår markarbeten för de nya skidbanorna.

Allt görs under stor tidspress. Dessutom är det flera entreprenörer som ansvarar för olika delar av projektet.
– Visst är det trångt när många arbetar på liten yta men det fungerar bra. Entreprenörerna jobbar mycket bra tillsammans även om de är fokuserade på olika entreprenader, säger Henrik Belin, som är projektledare för arenan.

En förklaring till att arbetet fungerar så bra är den täta kommunikationen mellan alla inblandade. Förutom ordinarie byggmöten hålls varje måndag olika möten för att sprida information till rätt delar i projektet.
– Då planerar vi i detalj vad som ska göras de kommande veckorna. Alla får möjlighet att anpassa sina verksamheter med varandra. Byggledarna har också en viktig roll när det gäller att identifiera risker och lösa frågor för att entreprenörerna ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt. En av byggledarna har dessutom som enda uppgift att bevaka arbetsmiljön. Här märks det också att alla inblandade företag är positiva och verkligen uppskattar att få arbeta med skid-VM, säger Belin.

Det är viktigt att arbetena på Lugnet i Falun är klara i tid. Därför lägger Henrik Belin mycket energi på att hela tiden försöka ligga steget före och förutse vilka problem som skulle kunna uppstå och resultera i förseningar eller extra kostnader.
– Det återstår att handla upp ett par entreprenader men vi har kommit igenom upphandlingarna av de tidskritiska entreprenaderna. Den avklarade upphandlingsprocessen utgjorde den största risken tidsmässigt i projektet.

Det är en utmaning att bygga idrottsanläggningar där det alltid finns olika synpunkter och önskemål som kan generera ändringar och tillägg till det ursprungliga. Sådana ändringar kan göra att både budget och tidplan spricker.
Då gäller det att analysera om detta är möjligt och absolut nödvändigt. Här gäller det både att vara lyhörd och bestämd. Erfarenheterna från VM i Oslo visade att alltför många ändringar blev både svårhanterliga och mycket kostsamma, säger Belin.

Så kommer vi till den viktigaste frågan: Hinner allt bli klart i tid?
– Vi följer den tidplan som utarbetades i våras. Hittills har inget inträffat som ändrar dessa planer väsentligt, svarar Henrik Belin.


Text & Bild: Anders Hansson

Arkiv