Barnens PRESSKONFERENS

Studiebesök bakom kulisserna

Det är onsdag den 20 februari – två dagar kvar till tävlingarna börjar. Arrangörerna jobbar hårt med att bygga upp stadion. Men det är också den bästa möjligheten att kunna komma in bakom kulisserna. Per Lindberg och Tobias Jönsson är två av Faludelegationens deltagare som haft en intensiv dag med mycket intryck. Tobias och Per – vad har ni för roller i VM-organisationen och vad gör ni civilt? Per: Jag är stadionchef och samordnare för stadion, banor och ”rules and controle”. Till vardags verksamhetschef på specialisttandvården Falun. Tobias: Jag är banchef i VM-organisationen och till vardags läser jag på idrottstränararprogrammet med prestationsinrikting. Vad har ni ägnat er åt under er första dag i Val di Fiemme? Per: Under förmiddagen gjorde vi flera studiebesök på tävlingsarenan, tittade på nationsbyn, mixedzone, kommentatorshytter och TV-produktion. Vi har träffat juryn och pratat med tävlingsledaren. Vi mötte Sandra Spitz som är Cross Country Coordinator på FIS och fick hennes intryck om vad hon tycker vi bör tänka extra mycket på i Falun. Tobias: Under eftermiddagen fick vi möjlighet att provåka alla tävlingsbanorna också vilket var en mycket trevlig upplevelse. Per – vad är det som skiljer ett VM från en världscup? Framför allt är det mängderna som skiljer. Det är fler tävlande, fler dagar, mer publik, fler funktionärer, fler vallabussar och fler grenar än vad vi är vana vid i Falun. Dels har vi sprinttävlingarna i längd och sen ska man inte glömma backhoppningen och nordiska kombinationen. Vad har ni tagit med er från dagen som positivt? Tobias: Banorna är mycket bra och man har verkligen byggt ett stadion som skapar goda förutsättningar för bra tävlingar. Vad tar ni med er som kan bli bättre i Falun? Per: Våra naturliga förutsättningar på Lugnet med att ha allt inom gångavstånd är ju fantastiskt. Annars är det tips vi fått från flera håll under dagen att vi ska överdimensionera allt, framför allt elförsörjningen. Vi har också tittat mycket på hur logistiken, flöden och transportvägar fungerat i nationsbyn. Text: Per HagdahlToday is Wednesday February 20th – just two days until the World Championships begin in earnest. The organizers are working hard to get the stadium ready and that gives us a chance to get behind the scenes. Per Lindberg and Tobias Jönsson are two of the Falun delegates that have had a very busy day with lots of new impressions. Tobias and Per – what are your tasks in the World Championships organization – and what do you both do for a living? Per: I’m Stadium Director and coordinator of the stadium and tracks as well as ”rules and control”. Ordinarily I’m head of specialist dentistry in Falun. Tobias: I’m in charge of the tracks in the Falun World Championships organisation but otherwise I’m studying for a university degree in Sports Training. What have you been doing on your first day in Val di Fiemme? Per: In the morning we took part in a number of study visits to the Championships arena, had a look at the nations village, the mixed zone and the commentators booths as well as the TV production set-up. We also met Sandra Spitz who is the FIS Cross Country Coordinator and she shared with us what she thought we should concentrate on in Falun. Tobias: Then in the afternoon we got to try out all the Championships tracks – which was a terrific experience. Per – what’s the big difference between a World Cup event and a World Championships? Well, mainly it’s a question of numbers. More athletes, more days, more spectators, more officials, more ski-wax trailers and more disciplines than we’re used to in Falun. We have the cross-country sprint event of course, not forgetting the ski-jumping and the Nordic Combined. What are the good things you’ve seen today? Tobias: The tracks are really good and they’ve also built a stadium that provides excellent conditions for good events. And what do you think will be better in Falun? Per: Well, the venue at Lugnet just has everything going for it – everything within walking distance, for example. But today we’ve also learnt that we have to oversize everything

– not least the power supply. We’ve been looking closely at the logistics of the event too, how traffic flows along the roads in the nations village and so on. Text: Per Hagdahl

Arkiv