Barnens PRESSKONFERENS

Nu har Linn börjat på kansliet

Nu har Linn Grälls, 25, börjat på skidspelskansliet och förklarar här sin roll i organisationen:

– Jag kommer i huvudsak fungera som en länk mellan Svenska Skidspelen AB och Föreningen Svenska skidspelen.

Hon är alltså något av ”allt i allo” i förberedelsearbetet inför skidfesten den 28-29 januari. Flera av de som besöker Skidspelens kansli kommer då att träffa Linn Grälls.

En av hennes viktigaste uppgifter blir alltså att skapa goda förutsättningar för alla funktionärer att göra ett bra jobb. I det arbetet kommer hon att ha en nära kontakt med bland annat Sören Lindblom, som representerar de tolv arrangörsföreningarna.

Linn Grälls, som bor i Falun, har idrottat i hela sitt liv. Därför har det varit naturligt för henne att alltid besöka skidspelstävlingarna – både som publik och funktionär.

– Där har jag jobbat med det mesta som funktionär, från att gå Bubo till att arbeta med reklamskyltar. Jag känner så mycket för Svenska Skidspelen. Därför är det roligt att fått chansen att jobba här på skidspelskontoret, säger Linn Grälls, som nyligen har avslutat studierna i Umeå inom medie- och kommunikationsvetenskap och flyttat hem igen. Hon gillar att åka längdskidor. Men det är orientering, och då i OK Kåre, som är hennes favoritsysselsättning på fritiden.

Arkiv