Barnens PRESSKONFERENS

Viktor Östgård, Sundborn, lämnade oss och jordelivet den 6: augusti. Han blev 86 år.

Viktor var Svenska Skidspelens ordförande i ett 30 tal år. Han avgick som ordförande på bolagsstämman i oktober 2012 och har sedan dess varit hedersledamot i Svenska Skidspelen AB. Viktor har gjort ett fantastiskt arbete för Svenska Skidspelen och hade ett brett internationellt nätverk inom skidsporten. Viktors hjärta brann för skidsporten och den ideella miljön.

Vi tackar Viktor för hans stora engagemang och hans värdefulla insatser.

Våra tankar går till Kristina och familjen.

 // Föreningen Svenska Skidspelen och Svenska Skidspelen AB.

 

Arkiv