FALUN 2020-02-09   Svenska skidspelen coop world cup söndag
Foto: Nisse Schmidt   kod 71515

Skidspelen redovisar vinst – trots extremt snöfattig vinter

Vinterns upplaga av världscuptävlingarna under Svenska Skidspelen hade flera stora utmaningar med förändrad arena, ny VD, men framförallt en avsaknad av minusgrader och snö. Trots det presenteras nu ett resultat över förväntat.

– Det är blev stor glädje och stolthet vi kan presentera ett positivt ekonomiskt resultat och bra betyg från både publik och åkare, säger Ulrika Back Eriksson, VD för Svenska Skidspelen.
Ulrika Back Eriksson tillträdde som VD för Svenska Skidspelen den 1 september 2019 och fick därmed 5 månader på sig med det förberedande arbetet, innan det var dags att genomföra världscuptävlingarna i längdskidåkning den 8-9 februari.

En tuff förberedelsetid
Det pågående simhallsbygget på arenan och minusgrader som uteblev, var rejäla utmaningar. Men med hjälp av en hängiven organisation, trogna samarbetspartners och en publik som slöt upp under tävlingarna, kan Svenska Skidspelen AB trots allt presentera ett positivt resultat.
-Det var en tuff höst och vinter, med en del sömnlösa nätter, säger Ulrika Back Eriksson. – Men fokus var hela tiden på de delar som vi kunde påverka, och vädret var inte ett av dem, fyller Ulrika i. Beslut togs i ett tidigt skede, då minusgraderna fortsatt uteblev, att se över var kostnader kunde minskas. 
– Alla inblandade som stöttat och arbetat med Skidspelen 2020 är del av resultatet, säger Ulrika Back Eriksson.
– Vi kan glädjande och kanske mot alla odds, presentera en vinst om 400 000 kr, säger Ulrika Back Eriksson.
Resultatet, som ligger något över budgeterat, har delgivits ägarna, Svenska Skidförbundet, Föreningen Svenska Skidspelen och Falu Kommun.

Ger tillbaka till idrotten
Förutom det positiva resultatet har också mer än 500 000 kr fördelats mellan 12 skidklubbar i Föreningen Svenska Skidspelen. Föreningen har i uppgift att förse Skidspelen med funktionärer inför och under tävlingarna i Falun och får en ersättning tillbaka till klubbarna som bl a används till lägerverksamhet, utrustning och föreningsutveckling för barn och ungdomar.
– Skidspelen är ett fint exempel på elitarrangemang som ger tillbaka till ungdoms- och breddverksamhet, både ekonomiskt och som ett tillfälle att se och inspireras av förbilder i den yppersta eliten. Några av våra lokala stjärnor har själva som ungdomar varit med som funktionärer och kanske också fått en autograf eller nummerlapp från åkare man något år senare mött igen i tävlingsspåren, säger Håkan Syrjä, ordförande i Föreningen Svenska Skidspelen.
– Föreningen Svenska Skidspelen är hjärtat i vår verksamhet och förser arrangemanget med värdefull kompetens och personella resurser, säger Ulrika Back Eriksson. – Det är en förmån att få arbeta tillsammans med så engagerade funktionärer och volontärer. Men lika viktiga är stödet av lokala partners och publik, säger Ulrika Back Eriksson.

Svenska Skidspelen genomfördes för 68:e gången!
Det är en tävling och ett evenemang med lång tradition och är även mycket etablerat internationellt, som avgörs på klassiska Lugnet i Falun.
– Lugnet har gjort ett fantastiskt jobb med att förse Falubor och tillresta längdåkare, med skidspår under hela vintern, säger Ulrika Back Eriksson, vars kontor vetter ut över stadion. – Det är med glädje jag kunnat följa
unga och gamla, nybörjare och elit, skida fram på banorna utanför mitt fönster, säger Ulrika. Svenska Skidspelen som arrangör, är också en väl etablerad tävling hos de landslag som kommer och tävlar under evenemanget. Varje år genomför Internationella Skidförbundet (FIS) en enkät bland aktiva och team, där Falun fortsätter att få höga betyg.
– Inom vissa områden har vi till och med ökat detta år, trots de förutsättningar som var, berättar Ulrika Back Eriksson.

Skyltfönster mot världen
Det mediala intresset för världscuptävlingarna i Falun är stort och detta år har över 52 timmar sändningstid kablats ut under de två tävlingsdagarna. Över 10 miljoner tittare har följt tävlingarna runt om i världen.
– Svenska Skidspelen är ett evenemang som på ett mycket positivt sätt förknippas med Falun. Det för ut Falun i världen och är en viktig del av den tradition som vi vill värna om, säger Mats Dahlberg Falu kommuns
representant i Skidspelens styrelse.
– Som Falubo är jag stolt över Svenska Skidspelen, fyller Mats i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder
Håkan Syrjä, Mats Dahlberg och Ulrika Back Eriksson, på den gemensamma bilden.
Bifogat finns även individuella bilder på ovan presenterade.
Fria för publicering.
Foto: Svenska Skidspelen

Bild över stadion Skidspelen 2020.
Publicering endast i samband med denna pressinformation.
Foto: Ulf Palm.


Text är för fri publicering
Frågor om besvaras av Ulrika Back Eriksson, tel: 070-366 91 08.

Arkiv