Finn Finnstedt, Teknisk specialist Hybricon och Ulrika Back, VD Svenska Skidspelen AB, samtalar om batteriet som ska ge fossilfri reservkraft.

Nytt samarbete ger fossilfri reservkraft för TV

Världscuparrangören Svenska Skidspelen AB och Hybricon inleder ett långsiktigt samarbete för omställning till mer hållbara evenemang. I ett första led skall Hybricon levererar leverera fossilfri smart energilagring som reservkraft när världscupen genomförs i Falun under vecka 11. Ambitionerna är dock väsentligt mer långtgående än så.

Svenska Skidspelen AB kommer att genomföra världscuptävlingar i längdskidåkning i Falun den 17-19 mars. Hybricon har redan genomfört två världscuptävlingar i Idre med lyckat resultat. Arbetet med Svenska Skidspelen har vuxit fram under de senaste månaderna och har nu resulterat i att ett avtal upprättats.

”Vi har skrivit på ett samarbetsavtal där Hybricon levererar smart och säker energilösning under årets arrangemang. För oss är samarbetet med Hybricon ett första steg mot målet att säkerställa att skidsporten tar ledningen i arbetet med grön omställning. En omställning för att bidra till att vi även i framtiden ska kunna åka skidor på snö. Vi har haft möjlighet att se lösningen på nära håll i Idre och har även inlett diskussioner med Hybricon om att kunna hitta ännu större former och möjligheter i omställningsarbetet”, säger Ulrika Back, VD på Svenska Skidspelen AB.

Avtalet innebär att Hybricon tillhandahåller utrustning i form av batteripackar för reservkraft, från Northvolt, som ersätter tidigare dieselaggregat. Det är en helhetslösning där även support och rådgivning för omställning mot en mer elektrifierad framtid ingår.

”Det är med stor ödmjukhet och tillförsikt vi skriver på det här avtalet” säger Mårten Fuchs, VD på Hybricon. Vi bryr oss på riktigt om den subarktiska miljön och vill bevara våra vita vintrar. Vi tror på att skapa samarbeten, projekt och virtuella strukturer för att komma vidare i det arbetet. De diskussioner som vi nu har med Svenska Skidspelen och ett antal stora industriella aktörer är oerhört intressanta både för oss som vinstdrivande företag och som ett led i arbetet med den gröna omställningen”, avslutar han.

Se film om det nya samarbetet, med kommentarer från både Finn Finnstedt, teknisk specialist på Hybricon, och Johan Bernhagen, TV-producent på NEP.

Arkiv